Deze levensmiddelenretailer begreep dat het vastleggen van klantgegevens van zowel de website als de winkels essentieel was voor het creëren van nieuwe inzichten om de marketing via alle kanalen te verbeteren. En dat het verenigen van klantgegevens het mogelijk zou maken om meer dan alleen digitale marketing te verbeteren.

Wat was de situatie

Het management van deze top 5 retailer in Nederland realiseerde zich dat zij de transitie moest maken naar het managen op basis van klantgegevens om beter in te kunnen spelen op de verschillen in klanten. De uitdaging was hoe dit stap voor stap te doen, hoe dit concreet aan te pakken zonder het te groot te maken en hoe de organisatie bij dit proces betrokken werd.

Wat hebben we gedaan?

We hebben het management en de organisatie in vijf stappen meegenomen in deze overgang. We hebben eerst ons huiswerk gedaan en ons verdiept in het bedrijf. Vervolgens hebben we goed geluisterd naar de ambities, doelstellingen en strategische pijlers van de retailer en hebben we een scan gemaakt van zowel de markt van de klant als de klantgedreven sales- en marketingmarkt. We stelden vast wat de retailer al deed en kon op het gebied van fact-based decisioning, hoe dit georganiseerd was en welke tools hiervoor gebruikt werden. Daarna gaven we aan hoe de transitie kon worden voorbereid en geïmplementeerd: welke use cases relevant waren, welke beschikbare oplossingen in de markt hierbij aansloten, welke vaardigheden en organisatie nodig zouden zijn en hoe dit stap voor stap geïmplementeerd zou kunnen worden. En hoe de business case, project governance en risicobeheersing eruit zagen. Het management en de directie van de organisatie zijn bij elke stap van het proces betrokken geweest. Na een akkoord over het implementatieplan kon de eigenlijke implementatie beginnen.

Wat is het resultaat

  • Een duidelijke en ondersteunde visie op de integratie van klantenkennis in de organisatie
  • Een project dat de prioriteit heeft van de directie
  • Een geselecteerd platform voor klantgegevens uit een breed scala van mogelijke CDP-platforms die aansloten bij de gebruiksscenario's, eisen en wensen en het budget
  • Een inzetplan dat volledig, duidelijk, uitvoerbaar en betaalbaar is

[B2C] [RETAIL] [VERKOOP] [MARKETING] [E-COMMERCE] [VISIE] [KLANTSTRATEGIE] [CUSTOMER JOURNEY MAPPING] [NIEUWE OPLOSSINGEN] [KLANT 360] [CDP] [INZET] [ORGANISATIE] [TRANSFORMATIE] [PROJECTMANAGEMENT]

Contacteer ons vandaag

Bel, mail of bericht ons voor meer informatie.

Neem contact op met