Deze toonaangevende retailer in babymode wilde een effectieve manier vinden om de business in alle winkels en online kanalen te verbeteren. Er was behoefte aan een platform voor klantgegevens om gegevens te verenigen en marketing op alle contactpunten te personaliseren.

Wat was de situatie

Deze omnichannel retailer is de marktleider in zijn segment. Het maakt deel uit van een internationale retailorganisatie. De doelgroep is vrouwelijk, jong, technisch onderlegd en gewend om online te kijken en te kopen. Winkels zijn cruciaal, maar online marketing en e-commerce zijn steeds belangrijker geworden. Klantkennis, gebaseerd op eenduidige gegevens gedurende het gehele klanttraject, is onmisbaar geworden. De gegevens waren opgeslagen in meerdere databases of ontbraken deels. Er werd gedacht aan een platform voor klantgegevens om klantgegevens te verenigen, op te schonen en te gebruiken om de communicatie over het hele klanttraject te personaliseren: omnichannelmarketing om business- en klantbetrokkenheid op te bouwen. De volwassenheid van het bedrijf op dit gebied was laag, dus er was een oplossing nodig om gegevens automatisch op te nemen en het 360-graden klantbeeld te vertalen naar bruikbare inzichten, triggers en aanbevelingen. Om winkelgegevens vast te leggen, werd ondersteuning geboden bij de ontwikkeling en invoering van een passend loyaliteitsconcept.

Wat hebben we gedaan?

In vijf stappen hebben we deze retailer ondersteund bij het selecteren van het meest geschikte klantendataplatform. Eerst hebben we ons huiswerk gedaan en ons verdiept in het bedrijf. We hebben de strategische pijlers voor deze retailer gedefinieerd op basis van hun ambities en doelstellingen. We hebben een scan gemaakt van hun markt en van de meest relevante externe trends. Vervolgens hebben we samen met een team van onze klant de customer journey gedefinieerd als basis voor customer-centric marketing. De volgende fase was om te bepalen over welke kennis, ervaring, data en tools het bedrijf beschikte en aan te geven wat er bijgestuurd moest worden om de ambities te realiseren. Op basis van use cases bepaalden we de eisen en wensen voor een centraal klantdataplatform of CDP, waarin ook real-time besluitvorming en orkestratie van marketing kon worden georganiseerd. Na de selectie van het meest geschikte CDP stelden we het Deployment Plan op, dat onder meer de implementatiefasen, de business case, de succescriteria, de projectrisico's en de projectgovernance beschrijft. Na goedkeuring van het Deployment Plan werd gestart met de contractering en implementatie.

Wat is het resultaat

  • Een intern afgestemde visie op hoe uniforme klantgegevens de verkoop, de bottom-line en de klantbetrokkenheid kunnen verbeteren
  • Een klanttraject dat kan worden geïmplementeerd, beheerd en verbeterd
  • Duidelijke use-cases die de waarde van gebundelde gegevens in een platform voor klantgegevens onderbouwen
  • Duidelijke vereisten voor een CDP die de ambitie en doelstellingen van de onderneming ondersteunt
  • Een CDP-longlist en een shortlist op basis van de vereisten en de deskundigheid en ervaring van Clear Value
  • De selectie van het CDP waaraan alle belanghebbenden de meeste voorkeur gaven
  • Een duidelijk implementatieplan met business case, projectgovernance, risicobeheersing en tijdschema om een tijdige en correcte implementatie te garanderen

[B2C] [RETAIL] [E-COMMERCE] [CRM] [CUSTOMER JOURNEY MAPPING] [ANALYTICS] [REPORTING] [MARKETING AUTOMATION] [LOYALTY] [ORGANISATIE] [KLANTSTRATEGIE] [NIEUWE OPLOSSINGEN] [TRANSFORMATIE] [IMPLEMENTATIE] [PROJECTMANAGEMENT]

Contacteer ons vandaag

Bel, mail of bericht ons voor meer informatie.

Neem contact op met